นโยบายเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Thaicarenow โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ (อ้างอิงจาก Thaicarenow.com โพสต์ Thaicarenow การสื่อสารทางอีเมลและ Facebook) แสดงถึงความยินยอมของคุณที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อย่าใช้เว็บไซต์หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. บริการสำหรับเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการนัดหมายเท่านั้น การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองและไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Thaicaren จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมค่าปรับค่าปรับหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือ บริการ

แม้ว่าเราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นั้นปลอดภัย แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้และเว็บไซต์ (หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณอาจเชื่อมโยงอยู่) จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

2. เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ใช้ไปพบแพทย์ตามเวลานัดหมาย อย่างไรก็ตามไม่มีการรับประกันใด ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าความสูญเสียหรือผลอื่นใดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับการแต่งตั้ง

3. ผู้ใช้สามารถติดต่อเราอาจเขียนอีเมลหรือใช้การสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ เพื่อติดต่อเราเช่น Facebook หรือผ่านแบบฟอร์มการติดต่อเป็นต้นแม้ว่าเราจะพยายามตอบคำถามให้มากที่สุดและเร็วที่สุด แต่เราก็ไม่ มีหน้าที่ต้องตอบสนอง เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการใช้อีเมลหรือการสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ เรายินดีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำถามจากผู้ใช้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ผู้ใช้สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทางอีเมลไปที่ thaicarenow@gmail.com

4. ปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การอัปเดตทั้งหมดจะโพสต์บนเว็บไซต์ของเราดังนั้นโปรดเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะ