ขั้นตอนและคำแนะนำ

3 ขั้นตอนการตรวจ COVID-19 

ขั้นตอนที่ 1

>> ทำการนัดหมาย

1. กรอกข้อมูลของคุณ

2. ชำระค่าบริการนัดรับ 1800 บาท

3. รับรหัสยืนยันทางอีเมลภายใน 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 2

>> ทำการทดสอบ COVID19

เมื่อผู้ใช้บริการมาถึงโรงพยาบาลแจ้งชื่อของคุณที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

1. พบแพทย์ (ใช้เวลา 10-15 นาทีและหากพบผู้ใช้แล้วผ่าน VDO call ผู้ใช้สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้)

2. ซักผ้า (ใช้เวลา 15-30 นาที)

3. ทดสอบ covid19 โดยใช้วิธีที่เรียกว่า "swab" หรือ RT-PCR

4. จ่าย 3500 บาท

ขั้นตอนที่ 3

>> รับผลและการรับรอง

  • ผลลัพธ์

ผลลัพธ์จะใช้เวลา 1-2 วันและจะถูกส่งทางอีเมลหากผู้ใช้ต้องการต้นฉบับผู้ใช้จะต้องไปรับจากคลินิกของเราด้วยตนเอง

  • ใบรับรอง

ผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินประมาณ 200 บาทสำหรับบริการนี้ หากผู้ใช้ไปที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานคุณจะต้องจ่าย 650 สำหรับบริการนี้

(ขั้นตอนนี้ต้องไปพบแพทย์อีกครั้งใช้เวลา 10-15 นาที)

คำแนะนำ

 

อ่านระเบียบ / ข้อกำหนดการเดินทางอย่างละเอียดจากสถานทูตสายการบินและกำหนดประเภทของใบรับรองที่คุณต้องการสำหรับการเดินทาง

** เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับใบรับรอง COVID19 ตามที่คุณร้องขอ การตัดสินใจให้ / ไม่ให้ใบรับรองแพทย์จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ผลที่ตามมาในเรื่องนี้ **

สำหรับท่านที่ต้องการไปต่างประเทศ

THAI CARE ตอนนี้ !!

เว็บไซต์สำหรับนัดหมายเพื่อทำการทดสอบโควิด 19